Giáo Dục

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Mây có đáp án

‘Æ ° á »£ cThư Viện Hỏi Đápnооооооооа оаоааааааааа» а »оа» HK1 thi sắm bán. Chúng tôi vui tươi thông báo với bạn rằng chúng tôi sẽ phân phối các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em. Mẹ con bố mẹ cũng tham lam.

Trắng »trường trung học cơ sở

Ngôn ngữ bí mật

»Kỳ thi HK1 €

Tin vui »ŒCYC2021-2022

Mẹ “Cần tin tức” ŒC8

Tháng »Thời gian: 45 phút

1. Châu Á »€ Sá» 1

I. Nhận định: (4Ä’iá »ƒm).

Tôi đang đi xung quanh »’regsvr

1. Chỉ có thể lập trình

Một. Chất lượng thành phầm có nhiều vấn đề về chất lượng thành phầm.

b. Lá cây rất giống lá cây.

C. Lá cây”

d. Cregsvr ¢ uka »‡ nhÄ’á» ‡ nhÄ’á »‡ A’IA»

2. Khó thở:

Một. u u

b. Sử dụng’á »ƒ để mô tả tiếng nói của chương trình máy tính của bạn.

C. ,

d.Chán »tá» ± nhiều lần

3. Chương trình »Bộ lập lịch:

Một.Tạo một chương trình mới

b. Tạo từ “snack”

C. Thay đổi từ “nuốt”.

d.lửa

4. Cách tạo chương trình “Trạng thái” “a” ± “a” “Máy tính”

Một. 2

b. 3

C. Bốn

d. Năm

5. o

Một. Chán »¯m י¡ y y

b. nhàm chán “

C. ´sick »¯ Pascal

d. ‘Thở dài “

6. Vá »

Một.Thông báo quy tắc rule’á »‡

b. Bạn sẽ có thể làm việc với bạn và bằng hữu của bạn »

C. Bảng »Khái niệm các quy tắc định cỡ»

d. Ghi chú “

7. Làm

Một. Thủy sản »Thủy sản»

b.Tôi sử dụng’Ạ· t.dongÆ ° á »« dongÆ ° á »

C. Các đối tác không giống nhau »«

d.Tác phẩm »« Dễ dàng cho mẹ »’sách regsvr» nói chung

8. Quyết định tốt nhất trong vòng trước nhất của quá trình

Một.Tuyên bố một bản án

b.bản án

C.Tuyên bố bảo vệ thủ tục

d.Phán quyết liên quan tới báo cáo

II. Dou »± luáºn: (6Ä’iá» ƒm).

Cách xóa chương trình nháp »Gần ™» ‘sd o’s »« Xóa một thành phầm »Kiểm tra xem số dư của bạn có chia cho ba ko.

1) Xóa chương trình sau lúc Ä’gsvr ¢ y

Chương trình Chiahet;

Var n: số nguyên;

mở đầu

Write (â € ~ nhapn: â ‘);

Readln (n);

If n mod 3 = 0, writeln (n, â € ~ la, so het chia cho 3 ”) else writeln (n, ” het khong chia cho 3 ‘);

Readln

hoàn thành.

2) Tải xuống chương trình vá »Tên tên chiahet.pasâ €. Da »‹ ch, book »—i (for c י³0).

3) Chạy quá trình vá »Có thể phân phối» Độ tin tưởng »Xóa 4; 6,

P phụ nữ

I. Trác Nghĩa »‡ m

lần trước nhất

2

3

Bốn

Năm

6

7

số 8

Một

b b

C

Một

Một

Một

Một

b b

——–

– (‘Máy vá xước ») –

2. »€ Sá» 2

I. Trác Nghĩa »‡ m

1

Một. F2

b. F9

C. Alt + F9

d. Alt + F5

2.2.

Một. Alt + F9

b. Alt + F5

C. Ctrl + F9

d. Ctrl + F5

3. Lá »Ảnh sẽ được in» “i” Æ ° a left »Forward» “ng” u Lần sử dụng tiếp theo

Một.viết

b. Writeln

C.đọc

d. Readln

4. Để »‡ ° á» £ c lúc khai báo trị giá »‡ nCrt

Một.viết

b.đọc

C. Clrscr

d.chương trình

5. Tờ thông tin

Một.hoàn thành

b. hoàn thành;

C. hoàn thành.

d.mở đầu

6. Trong Pascal, số nguyên là kiá »ƒuda» ¯liá »‡ u.

Một. Sá »’nguyentu» «0Ēế n255

b. Sá »’nguyen tu» «â €“ 32768Ēế32767

C. Mẹ »™ tstoic» ± bookngti

d. Xukregsvr tá »± tá» ‘i’255k Kijo »±

7. ‘

Một. Cá »™ là một lời nói điêu» «

b.Xem và san sẻ

C. Tách, tách, chia nhỏ

d. Trời nắng nóng »« a

8. Hình ảnh trễ (x) có cùng kích thước:

Một. 8 phi tiêu »« ngxsloppy »“ vài ”± ‘á» ™ nặng lửa

b. “số 8”

C. Cách tốt nhất để học và thực hành »

d. 8 từ »« ng for’ế nwhen ° á »Tôi đã sử dụng phím Enter

II. Hàng chục »± Luáºn

Phần 1. ‘Ạ・ c’iá »י mv י chá» © cnăngphamcheek »—Left» £ â € ~ Luyá »

Văn hóa 2. ‘Ạ・ c’iá »י mv י chá» © cnăngphamcheek »- Trái» £ â € 〜Vẽ’á »Bản vá» iDRAW.IOâ

P phụ nữ

I. Trác Nghĩa »‡ m

lần trước nhất

2

3

Bốn

Năm

6

7

số 8

Một

C

b b

C

C

b b

C

b b

——–

– (‘Máy vá xước ») –

3. Châu Á »€ Sá» 3

I. Trác Nghĩa »‡ m

1. Giá trị của công thức chia 16 chia 3.

Một. 16/3

b. 16 mod 3

C. 16 3 div

d. 16 mod (16 div 3)

2. Lá »Writeln (<左を保持»‹thÆ°c>: N: m); ‘á »ƒ

Một.In »’Đầu ra gốc của hình ảnh

b.In các chữ cái »’th» ± c trên m י nn hình

C.In một số lượng lớn ký tự »± Xuất ra một số lượng lớn hình ảnh

d. Tuyên bố ±

3. »Chỉnh sửa Readln ° A» Tác giả »« Để khóa đã đóng. Sử dụng’á »ƒ

Một. xem tiếp theo “”

b.Đăng ký »‹ Trích dẫn

C.Nói chung là in trên hình ảnh nam

d.Tiết lộ

4. Trong đơn đăng ký, các biến:

Một. ´fish »¥ use’á» ƒlÆ ° u »¯dá» ¯liá »‡ u

C. ´ Fish »¥ Use’á» ‡ State

C. ´ Cá »¥ ‘á» ƒ Hình tượng trưng để nói điêu »‹

d.thân thiết với người dùng

5. Pascal’ầubaoº ± tá »« Khai báo trị giá bằng khóa

Một. Var

b.ko thay đổi

C.Sử dụng

d.mở đầu

6. Sau lễ khai trương, chúng tôi sẽ khai báo số tiền.

Một. Var a = 20;

b. Var a: Số nguyên;

C. Chòm a = 20;

d. Const a: Số nguyên;

7. Haha »Không có giá sau lúc £ p đã rời đi» ‡

Một. A: = 515

b. A = â € ~ 515â ”

C. A: = â € ~ 515â “”

d. A: = 5,15

8. Bảng giá B’Æ ° á »$ khai kiaoda» ¯liá ‡ six »’Nguyên bản, juxtaooo oooooooooosoosoosooso osoosoosoosoosooso ow for B י’ đầu gối» £ p

Một. 5 * 9

b. 10000 + 20000

C. 3500/5

d. 18500-20000

II. Dou »± luáºn: (6Ä’iá» ƒm).

Cách xóa chương trình nháp »Gần ™» ‘sd o’s »« Xóa một thành phầm »Kiểm tra xem số dư của bạn có chia cho ba ko.

1) Xóa chương trình sau lúc Ä’gsvr ¢ y

Chương trình Chiahet;

Var n: số nguyên;

mở đầu

Write (â € ~ nhapn: â ‘);

Readln (n);

If n mod 3 = 0, writeln (n, â € ~ la, so het chia cho 3 ”) else writeln (n, ” het khong chia cho 3 ‘);

Readln

hoàn thành.

2) Tải xuống chương trình vá »Tên tên chiahet.pasâ €. Da »‹ ch, book »—i (for c י³0).

3) Chạy quá trình vá »Có thể phân phối» Độ tin tưởng »Xóa 4; 6,

P phụ nữ

I. Trác Nghĩa »‡ m

lần trước nhất

2

3

Bốn

Năm

6

7

số 8

b b

b b

Một

Một

Một

C

C

C

——–

– (‘Máy vá xước ») –

Bốn. »€ Sá» 4

I. Trác Nghĩa »‡ m

1. Tổng thể, nhận định chung và chung của bộ phận được phép. Phaº§nfish »2sá» ‘nguyªna and bâ € thA¬caº§nsá » ng mẠ¥ ng

Một. 4 biẠna, b, c, d

b. 2 biế na, b

C.tĩnh tâm

d. 2 biế nc, d

2.Ä

Một.Công việc bán thời kì

b.mạng Internet

C.Thành thật

d.sợi dây

3. á »‡ Hủy Ä’á» • Tôi giữ chữ »Cá» § 2 cược, nên dùng lá ».

Một. z: = x; x: = y; y: = z;

b. x: = y; y: = x;

C. x: = z; z: = y; y: = x;

d. z: = y; y: = x; x: = y;

4. Hình dạng lá »‡ nh Readln (m, n); Kích thước» ¥ ng:

Một.Hợp đồng làm việc »‹ Để báo cáo

b. Gán trái »‹ cho nm và n

C. Đạo văn in »

d.Tiểu bang »• 2 năm và 2 năm

5. Sự khác lạ »Ÿcha» -:

Một. Đó là cách tốt nhất để tìm hiểu thêm về toàn cầu của toàn cầu. ngng

b. Nuôi cá »’á» • i-Bát diệt cá »© Chương trình lọc nước.

C.º £ i Tuyên bố Từ chối Kháng nghị

d. Không thể ngăn cản »ƒ Tổng số dư» ›ha ± º

6. Nhân bản lại cho phép bạn tạo một bản gốc mới trong lúc nỗ lực khắc phục vấn đề.

Một. “

b. ‘

C. ,

d. VUUUUUUUUUUUUUU “

7. Chương trình Pascal hoạt động, được setup và hoạt động.

Một. .doc

b. .pas

C. .. EXE

d. .slx

8. Khai báo trong Pascal:

Một. Const ± ng = dối »‹;

b. Const ± ng: gian sảo »‹;

C. Const ± ng: = dối »‹;

d. Consttusrªnhaº ± ng: ká »ƒuda» ¯liá »‡ u;

II. Hàng chục »± Luáºn

Phần 1. ‘Ạ・ c’iá »י mv י chá» © cnng pham má »- Trái» £ â € 〜Luyá »

Văn hóa 2. ‘Ạ・ c’iá »י mv י chá» © cnăngphamcheek »- Trái» £ â € 〜Vẽ’á »Bản vá» iDRAW.IOâ

P phụ nữ

I. Trác Nghĩa »‡ m

lần trước nhất

2

3

Bốn

Năm

6

7

số 8

b b

C

Một

Một

Một

Một

b b

Một

——–

– (‘Máy vá xước ») –

hỗ trợn aregsvr ¢ y là một điều đáng trách Ba »™ 4» Đề thi học kì 1 lớp 8 năm học 2021-2022 Trường THCS ´M’ETERNUS. pregsvr ¡ n. Äá »י sawhiá» ‡ ut י ilμ »‡ ugiá» ‡ ugiẠ£ ohá »¥ ¥ ¥ ¥ ¥ nA ƒngc A ¡ ccA ¡ ckiá »nAƒng nAƒng Xem trực tuyến hẠc Website hoc247.netÄ’á» ƒ.

Mong các bạn sinh viên tư vấn giúp. Các học trò “gần như” và “hạnh phúc” trong lớp.

Tôi muốn hỏi mọi người “c tát”!

..


Thông tin thêm

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Mây có đáp án

[rule_3_plain]

Tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Mây có đáp án được Thư Viện Hỏi Đáp biên soạn và tổng hợp giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập kiến thức, rèn luyện chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em học sinh. Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS

NGÔ MÂY

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN TIN HỌC 8

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) .

Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án đúng

1. Chương trình máy tính là

a. Một dãy các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

b. Các câu lệnh hướng dẫn rô-bốt thực hiện công việc

c. Các câu lệnh đơn giản và dễ thực hiện

d. Các câu kệnh để điều khiển máy tính làm việc

2. Ngôn ngữ lập trình là:

a. Ngôn ngữ máy tính có thể hiểu

b. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

c. Ngôn ngữ máy tính

d. Ngôn ngữ tự nhiên

3. Chương trình dịch là:

a.Tạo ra các chương trình máy tính

b.Tạo ra ngôn ngữ lập trình

c. Chuyển ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy

d. Chạy chương trình

4. Việc tạo ra chương trình máy tính thực chất gồm mấy bước?

a. 2

b. 3

c. 4

d. 5

5. Máy tính có thể hiểu trực tiếp được ngôn ngữ nào

a. Ngôn ngữ máy

b. Ngôn ngữ lập trình

c. Ngôn ngữ Pascal

d. Ngôn ngữ giao tiếp tự nhiên

6. Về cơ bản ngôn ngữ lập trình gồm

a. Bảng chữ cái và các quy tăc để viết các câu lệnh

b. Bảng chữ cái tiếng Anh và một số kí hiệu khác

c. Các câu lệnh và quy tăc viết các câu lệnh

d. Những kí tự riêng và các công thức

7. Từ khoá là

a. Các từ dành riêng của ngôn ngữ lập trình

b. Các từ do người dùng đặt

c. Các từ tương ứng với các đại lượng khác nhau

d. Các từ dành cho mục đích sử dụng chung

8. Phần bắt buộc phải có trong cấu trúc 1 chương trình là

a. Phần khai báo

b. Phần thân

c. Phần khai báo tên chương trình

d. Phần khai báo biến

II. Tự luận: (6 điểm)

Viết chương trình nhập vào một số dương nhập từ bàn phím và kiểm tra xem nó có chia hết cho 3 không.

1) Gõ chương trình sau đây

Program Chiahet;

Var n:integer;

Begin

Write(‘nhap n:’);

Readln(n);

If n mod 3 = 0 then writeln(n, ‘la so chia het cho3’) else writeln(n,’khong chia het cho3’);

Readln

End.

2) LÆ°u chÆ°Æ¡ng trình với ten’chiahet.pas”.  Dịch, sá»­a lỗi (nếu có0.

3) Chạy chương trình với dữ liệu là 4; 6,

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

a

b

c

a

a

a

a

b

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

I. Trắc Nghiệm

1. Để lưu chương trình nhấn phím

a. F2

b. F9

c. Alt + F9

d. Alt + F5

2. Để chạy chương trình nhấn tổ hợp phím

a. Alt + F9

b. Alt + F5

c. Ctrl + F9

d. Ctrl + F5

3. Lệnh in ra màn hình rồi đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo

a. Write

b. Writeln

c. Read

d. Readln

4. Lệnh nào chỉ sá»­ dụng được lúc khai báo thÆ° viện Crt

a. Write

b. Read

c. Clrscr

d. Program

5. Lệnh kết thúc chương trình là

a. End

b. End;

c. End.

d. Begin

6. Trong Pascal, Integer là kiểu dữ liệu

a. Số nguyên từ 0 đến 255

b. Số nguyên từ – 32768 đế 32767

c. Một kí tự trong bảng chữ cái

d. Xâu kí tự tối đa 255 kí tự

7. Phép toán nào chỉ thực hiện được với kiểu số nguyên

a. Cộng và trừ

b. Nhân và chia

c. Chia lấy phần nguyên và chia lấy phần dư

d. Nâng lên luỹ thừa

8. Lệnh Delay(x) có tác dụng:

a. Tạm dừng x giây rồi tự động chạy tiếp

b. Tạm dừng x phần nghìn giây rồi tự động chạy tiếp

c. Tạm dừng một vài giây rồi tự động chạy tiếp

d. Tạm ngừng cho đến lúc người dùng ấn phím Enter

II. Tự Luận

Câu 1. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com’

Câu 2. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Vẽ sơ đồ với DRAW.IO’

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

a

c

b

c

c

b

c

b

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về máy)-

 

3. ĐỀ SỐ 3

 

I. Trắc Nghiệm

1. Phép toán để tính số dư trong phép chia 16 chia 3

a. 16/3

b. 16 mod 3

c. 16 div 3

d. 16 mod (16 div 3)

2. Câu lệnh Writeln(<giá trị thưc>:n:m); dùng để

a. In số nguyên ra màn hình

b. In số thực ra màn hình

c. In xâu kí tự ra màn hình

d. Thực hiện phép chia giá trị thực cho số n rồi chia cho số m

3. Lệnh Readln trước từ khoá End. dùng để

a. Dừng màn hình xem kết quả

b. Nhập giá trị cho biến

c. In kết quả ra màn hình

d. Khai báo biến

4. Trong lập trình, biến là:

a. Công cụ dùng để lưu trữ dữ liệu

c. Công cụ dùng để tính toán

c. Công cụ để nhập giá trị

d. Là một chữ cái

5. Khai báo biến trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá

a. Var

b. Const

c. Uses

d. Begin

6. Khai báo hằng nào sau là hợp lệ:

a. Var a= 20;

b. Var a: Integer;

c. Const a= 20;

d. Const a: Integer;

7. Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu kí tự, phép gán nào sau là hợp lệ

a. A:= 515

b. A= ‘515’

c. A:= ‘515’

d. A:=5.15

8. Giả sử biến B được khai báo là kiểu dữ liệu số nguyên, dữ liệu nào nhập vào cho B không hợp lệ

a. 5*9

b. 10000+20000

c. 3500/5

d. 18500 – 20000

II. Tự luận: (6 điểm)

Viết chương trình nhập vào một số dương nhập từ bàn phím và kiểm tra xem nó có chia hết cho 3 không.

1) Gõ chương trình sau đây

Program Chiahet;

Var n:integer;

Begin

Write(‘nhap n:’);

Readln(n);

If n mod 3 = 0 then writeln(n, ‘la so chia het cho3’) else writeln(n,’khong chia het cho3’);

Readln

End.

2) LÆ°u chÆ°Æ¡ng trình với ten’chiahet.pas”.  Dịch, sá»­a lỗi (nếu có0.

3) Chạy chương trình với dữ liệu là 4; 6,

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

b

b

a

a

a

c

c

c

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

I. Trắc Nghiệm

1. Trong bài toán “Tính kết quả c của phép chia lấy phần nguyên và kết quả d của phép chia lấy phần dư của 2 số nguyên a và b” thì cần sử dụng mấy biến

a. 4 biến a, b, c, d

b. 2 biến a, b

c. Không cần sử dụng biến

d. 2 biến c, d

2. Để tính diện tích S của hình tam giác thì biến S phải được khai báo kiểu

a. Byte

b. Integer

c. Real

d. string

3. Để hoán đổi giá trị của 2 biến x và y ta dùng các câu lệnh

a. z:=x; x:=y; y:=z;

b. x:=y; y:=x;

c. x:=z; z:=y; y:=x;

d. z:=y; y:=x; x:=y;

4. Câu lệnh Readln(m, n); có tác dụng:

a. Nhập giá trị cho biến m và n từ bàn phím

b. Gán giá trị cho biến m và n

c. In giá trị của biến m và n ra màn hình

d. Tính tổng 2 biến m và n

5. Hằng khác biến ở chỗ:

a. Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

b. Giá trị của hằng có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong chương trình

c. Không cần phải khai báo

d. Không thể tính toán với hằng

6. Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong lúc có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?

a. Vì việc viết chương trình bằng ngôn ngữ máy rất khó khăn và mất thời gian

b. Vì con người muốn điều khiển máy tính làm các công việc đa dạng và phức tạp

c. Vì lúc thá»±c hiện chÆ°Æ¡ng trình, máy tính thá»±c hiện một cách tuần tá»±

d. Vì đã có chương trình dịch

7. Các tệp chương trình Pascal có phần mở rộng là

a. .doc

b. .pas

c. .exe

d. .slx

8. Cú pháp khai báo hằng trong Pascal:

a. Const tên hằng = giá trị;

b. Const tên hằng : giá trị;

c. Const tên hằng := giá trị;

d. Const tên hằng : kiểu dữ liệu;

II. Tự Luận

Câu 1. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Luyện gõ phím nhanh bằng Typing.com’

Câu 2. Nêu đặc điểm và chức năng phần mềm hỗ trợ ‘Vẽ sơ đồ với DRAW.IO’

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

b

c

a

a

a

a

b

a

 

—-

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem trực tuyến hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Mây có đáp án. Äá»ƒ xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem trực tuyến hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net Ä‘ể tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh Ã´n tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Ngô Quyền có đáp án

1119

Bộ 4 Đề thi HK1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 Trường THCS Lê Lợi có đáp án

687

Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập học kì 1 môn Tin học 8 năm 2021 – 2022 có đáp án

1488

Đề cÆ°Æ¡ng ôn tập học kì 1 môn Địa lí 8 năm 2021 – 2022 có đáp án

1138

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử 8 năm 2021-2022

927

Đề cương ôn tập HK1 môn Tiếng Anh 8 năm 2021-2022

715

[rule_2_plain]

#Bá #Äá #thi #HK1 #mÃn #Tin #hác #nÄm #TrÆáng #THCS #Ngà #MÃy #có #ÄÃp #Ãn


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://hoc247.net/tu-lieu/bo-4-de-thi-hk1-mon-tin-hoc-8-nam-2021-2022-truong-thcs-ngo-may-co-dap-an-doc34625.html
Back to top button