Giáo Dục

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Cách đây 8 năm, tỷ số tuổi của con so với mẹ là 1/4, nhưng hiện nay là 2/5. Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? bạn bao nhiêu tuổi? Đây là dạng toán tăng lên giúp học trò nhiều chủng loại hóa dạng bài tập, kích thích sự tăng trưởng vận dụng các cách giải đã học.

1. Cách đây 8 năm, tỉ số tuổi của mẹ và con là 1/4, nhưng hiện nay là 2/5. Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? bạn bao nhiêu tuổi?

Phương pháp 1:

Gọi tuổi con 8 năm trước là (a> 0).

=> 8 năm trước mẹ tôi 4a

Tuổi ngày nay của đứa trẻ là +8

Tuổi mẹ hiện nay là 4a + 8

Tỉ số tuổi giữa đàn ông và mẹ là 2/5.

=> Có:

=> 5a + 40 = 8a + 16

=> 3a = 24 => a = 8

Tuổi con hiện nay là: 8 + 8 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi

Phương pháp 2:

Cách đây 8 năm tỉ số tuổi của đàn ông so với mẹ là 1/4

=> Tuổi con là 1 phần, tuổi mẹ là 4 phần, tuổi mẹ là 3 phần.

=> Tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Tỉ số tuổi giữa đàn ông và mẹ là 2/5.

=> Nếu tuổi con là 2 bản, tuổi mẹ là 5 bản và hiệu số tuổi mẹ là 3 bản.

=> Tuổi con bằng 2/3 tuổi mẹ và tuổi con.

Sự khác lạ về tuổi tác giữa hai mẹ con như sau:

8: (2/3 – 1/3) = 24 tuổi

Tuổi ngày nay của các em là: 24: 3 x 2 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 16 + 24 = 40 tuổi

2. Các bài toán tính tuổi lớp 4.

Bài toán tuổi lớp 4 |

Sau đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN xin gửi tới các bạn một số bài toán tính tuổi lớp 4.

Bài 1: Hiện tại, người cha gấp bảy lần tuổi đàn ông. Mười năm sau, tuổi bố gấp ba lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người tham gia.

phần thưởng:

Hiện tại, đàn ông tôi là 1 bản và bố tôi là 7 bản.

=> Hiệu số tuổi của bố và con là 6 bản.

Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của bố và con là

Mười năm nữa tuổi con gấp một lần tuổi bố gấp ba lần tuổi con.

Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai cha con là hai phần

=> Tuổi con bằng 1/2 tuổi bố và tuổi con.

Hiệu số tuổi giữa hai cha con như sau.

10: (1/2 – 1/6) = 30 tuổi

Tuổi ngày nay của các em là: 30: 6 = 5 tuổi

Tuổi bố hiện nay là: 5 + 30 = 35 tuổi

Một số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:

Hãy thử giải bài toán tính tuổi do big data VN đưa ra như sau.

Bài 2: Cách đây 4 năm, tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau bốn năm, tỉ số tuổi con bằng tuổi mẹ là 3/8. Tính tuổi của mỗi người tham gia.

Bài 3: Hiện nay tuổi em gấp ba lần tuổi anh. Sau 14 năm tỉ số của tuổi em bằng 5/4. Tính tuổi của mỗi người tham gia.

Bài 4: Hai năm trước, tỉ số tuổi của Anne so với tuổi của bố là 1/4. Mười năm sau, tỉ số tuổi của bố với tuổi của Anne là 11/5. Tính tuổi của mỗi người tham gia.

Bài 5: Cách đây 4 năm tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và gấp đôi tuổi bố. Sau bốn năm tỉ số tuổi cháu bằng tuổi ông nội sẽ là 3/16. Tính tuổi của mỗi người tham gia.

Như đã nói ở trên, Thư Viện Hỏi Đáp VN đã gửi lời giải cho độc giả. Cách đây 8 năm, tỷ số tuổi của con so với mẹ là 1/4 thì nay là 2/5. Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? bạn bao nhiêu tuổi? Chúng tôi khuyến khích độc giả thêm các bài viết liên quan trong phần tài liệu.

Bài viết liên quan:

  • Năm nay ông 56 tuổi và cháu trai 14 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi con?
  • Cả gà và chó được gộp lại với nhau để tạo thành 36 con chó có 100 chân chẵn.
  • Tìm các số sau theo trật tự: 50, 48, 44, 38, 30, 20 …
  • Ba con gà đẻ ba quả trứng trong ba ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?
  • Một hộp đựng 7 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ và 3 viên bi vàng. Xác suất để ba quả bóng cùng màu được rút tình cờ là bao nhiêu?
  • Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất chia hết cho 9, dư 1 lúc chia cho 2, dư 1 lúc chia cho 5, dư 3 lúc chia 7.

Thông tin thêm

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

[rule_3_plain]

8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi? Đây là dạng toán tính tuổi tăng lên, giúp các bạn học trò nhiều chủng loại bài tập, kích thích sự tăng trưởng, ứng dụng những cách giải đã học.
1. 8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?
Cách 1:
Gọi số tuổi của con 8 năm trước là a (a>0)
=> Số tuổi của mẹ 8 năm trước là 4a
Số tuổi của con hiện nay là a + 8
Sô tuổi của mẹ hiện nay là  4a + 8
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Ta có:
=> 5a + 40 = 8a + 16
=> 3a = 24 => a = 8
Số tuổi của con hiện nay là: 8 + 8 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện nay là: 4 x 8 + 8 = 40 tuổi
Cách 2: 
8 năm trước tỉ số tuổi của con và mẹ là 1/4
=> Tuổi của con 1 phần thì tuổi của mẹ 4 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 1/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiện nay tỉ số tuổi của con và mẹ là 2/5
=> Tuổi của con 2 phần thì tuổi của mẹ 5 phần, hiệu số tuổi của 2 mẹ con là 3 phần
=> Tuổi con bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con
Hiệu số tuổi của 2 mẹ con là:
8 : (2/3 – 1/3) = 24 tuổi
Số tuổi của con hiện nay là: 24 : 3 x 2 = 16 tuổi
Số tuổi của mẹ hiện nay là: 16 + 24 = 40 tuổi
2. Các bài toán tính tuổi lớp 4

Sau đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN gửi tới độc giả một số bài toán tính tuổi lớp 4:
Bài 1: Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Gicửa ải:
Hiện nay, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 7 phần
=> Hiệu số tuổi của 2 bố con là 6 phần
Tuổi con bằng 1/6 hiệu số tuổi của 2 bố con
10 năm nữa, tuổi con 1 phần thì tuổi bố 3 phần
Hiệu số tuổi của 2 bố con là 2 phần
=> Tuổi con bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 bố con
Hiệu số tuổi của con bố con là:
10 : (1/2 – 1/6) = 30 tuổi
Tuổi con hiện nay là: 30 : 6 = 5 tuổi
Tuổi bố hiện nay là: 5 + 30 = 35 tuổi
Một số bài toán tính tuổi lớp 4 khác:
Mời các bạn hãy thử giải những bài toán tính tuổi nhưng mà Thư Viện Hỏi Đáp VN đưa ra như sau:
Bài 2: Trước đây 4 năm tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 3/8 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Bài 3: Hiện nay tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Sau 14 năm nữa, tỉ số giữa tuổi anh và tuổi em là 5/4 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Bài 4: Trước đây 2 năm, tỉ số giữa tuổi An và tuổi bố là 1/4 . Sau 10 năm nữa, tỉ số giữa tuổi bố và tuổi An là 11/5. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Bài 5: Trước đây 4 năm, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con và tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Sau 4 năm nữa, tỉ số giữa tuổi cháu và tuổi ông là 3/16 . Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Trên đây, Thư Viện Hỏi Đáp VN đã gửi tới độc giả lời giải bài toán: 8 năm trước tỉ số tuổi con và mẹ là 1/4, hiện nay tỉ số là 2/5. Giờ mẹ bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?. Mời các độc giả thêm các bài viết liên quan tại mảng Tài liệu.
Các bài viết liên quan: 

Năm nay ông 56 tuổi, cháu 14 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ông gấp đôi tuổi cháu?
Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn
Tìm số tiếp theo của dãy: 50, 48, 44, 38, 30, 20……
3 con gà đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà đẻ bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?
1 hộp đựng 7 bi xanh, 5 bi đỏ, 3 bi vàng. Tính xác suất để lấy tình cờ 3 bi cùng màu?
Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất nhưng mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

[rule_2_plain]

#năm #trước #tỉ #số #tuổi #con #và #mẹ #là #hiện #nay #tỉ #số #là #Giờ #mẹ #bao #nhiêu #tuổi #Con #bao #nhiêu #tuổi


  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/8-nam-truoc-ti-so-tuoi-con-va-me-la-1-4-hien-nay-ti-so-la-2-5-gio-me-bao-nhieu-tuoi-con-bao-nhieu-tuoi-2/
Back to top button